Kenswed Academy

Under verksamhetsåret 2023 har IK Akeles välgörenhetskommitté fortsatt samarbetet med Global Relations som driver Kenswed Academy, en gymnasieskola som erbjuder kvalitativ utbildning för utsatta ungdomar i Ngong utanför Nairobi, Kenya.

Tillsammans med skolgången är möjligheten till idrottsverksamhet ett betydelsefullt inslag på skolan. Med start 15/6 2022 har skolan etablerat en idrottsförening, Kensports Association, som erbjuder tränarledd verksamhet under onsdagar och lördagar, inte minst med löpning som fokus. Genom att stötta idrottsverksamheten på skolan, exempelvis för att finansiera idrottsutrustning och transportkostnader för att eleverna ska kunna delta i regionala idrottsarrangemang, ser Välgörenhetskommittén samarbetet med Global Relations som en betydelsefull möjlighet att främja såväl utbildning som idrott för utsatta ungdomar.

Nedan följer en mer utförlig presentation av Global Relations och föreningens fortlöpande arbete i Kenya.

Om Global Relations
Global Relations är en svensk ideell förening som jobbar helt ideellt för att göra livet bättre för utsatta personer i Kenya genom att erbjuda kvalitativ utbildning och sjukvård. Föreningen är uppdelad i tre arbetsgrupper som finns i Linköping, Stockholm och Göteborg.

Global Relations har flera projekt i Ngong, utanför Nairobi - bland annat gymnasieskolan Kenswed Secondary School med tillhörande yrkesutbildningar, en mödra- och hälsovårdsklinik och en tandläkarmottagning.

Kenswed Secondary School
Gymnasieskolan startades 2012 av Global Relations i samarbete med den kenyanska löparen Isaac Macharia (PB 2.07 på marathon). Första årskullen tog studenten 2015. Skolan öppnade med två klassrum, ett arbetsrum, kök och toaletter. Idag har skolan 8 klassrum, labbsal, flera personalrum, internat för flickorna, djupborrad brunn, multisportbana och ett mindre bibliotek. Det går just nu över 360 elever på skolan och det är något fler flickor än pojkar (fördelning 60–40%).

Eleverna kommer från alla regioner i Kenya såsom Turkana, Mombasa, Machakos, Eldoret m.m. Skolans elever antas utifrån två kriterier: godkänt betyg från grundskolan och att eleven kommer från en fattig bakgrund. Utbildningen och omkostnader bekostas av föreningen och sponsorer, så för eleven är det gratis utbildning inklusive läroböcker, skoluniformer, mat osv. Efter fullföljd gymnasieutbildning erbjuds eleverna universitetsutbildningar, där 48 elever för närvarande sponsras för fyra års universitetsstudier, eller yrkesutbildningar i Kensweds egen regi (Kenswed Vocational Training Centre).

Kenswed Vocational Training Centre
Kenswed Vocational Training Center är en yrkesskola som öppnades i början av 2021 med målet att hjälpa unga vuxna i steget mellan utbildning och arbetslivet. Med fokus på entreprenörskap ges yrkesutbildningar till programmerare, målare, frisör och stylist. I dagsläget går ca 100 elever på yrkesskolan som erbjuder flertalet utbildningar, exemelvis till yrken såsom solscellsinstallatör, målare, sömmerska och svetsare.

Kenswed Hospital
I juni 2019 öppnade Kenswed Hospital, en mödravårds- och hälsovårdsklinik. Här arbetar lokalanställd personal (en clinical officer, fyra sjuksköterskor, en farmaceut, en labbtekniker, en receptionist, en socionom, en tandhygienist, en ambulansförare, en vaktmästare och en säkerhetsvakt) för att ge kvalitativ sjukvård till invånarna i Ngong med omgivning.

Kenswed Hospital har primärt fokuserat på att tillhandahålla prenatal vård till gravida kvinnor och sexualundervisning för ungdomar samt agerat som en allmän vårdcentral. Sedan 2020 bedrivs det även förlossningsverksamhet. I samarbete med hälsoministeriet i Kenya erbjuder kliniken fria vaccinationer till alla barn upp till 18 månader, däribland mot polio, mässlingen och difteri.

Kliniken är öppen dygnet runt och såväl mödravårdkontroller som förlossning är gratis. Under mitten av 2023 hade kliniken behandlat mer än 21 000 patienter och antalet patienter har ökat över tid. Sökorsakerna är varierande, men vanligast är olika typer av infektioner och högt blodtryck. Kliniken har sedan 2020 en egen ambulans, dels för att säkerställa snabb hantering av komplikationer vid förlossningar, men även vid andra akuta hälsotillstånd.

Personal på Kenswed Hospital har startat upp ett ”Girls empowerment program”, där de mest utsatta unga mödrar får stöd i form av sjukvård, tryggt boende, slutförande av utbildning och i sitt föräldraskap. Utöver detta åker personal från Kenswed Hospital kontinuerligt ut till skolor och byar för att föreläsa om sexuell- och reproduktiv hälsa och det anordnas på olika platser fältsjukhus för en dag.

Kenswed Dental Clinic
Intill kliniken har det under 2021 startats upp en tandläkarmottagning, Kenswed Dental Clinic. Mottagningen arbetar dels med förebyggande munhälsoarbete genom information och skapa tillgång till munhälsovårdande produkter samt att tillgodose behov av praktiska behandlingar.

Vill du läsa mer om projekten på Kenswed?
Bifogat nedan finner du det senaste nyhetsbrevet med information om vad som händer på Kenswed. För mer information, besök gärna https://kenswed.org/ och följ @KenswedOrganization på Facebook och Instagram!

Vill du bidra ytterligare till verksamheten på Kenswed?
Swish till 123 45 37 775 (Global Relations)

 Nyhetsbrev

Mars 2023
April 2022
September 2022

Bifoga fil: