Engagera dig i barn- och ungdomsträningen

Kul att du är intresserad av denna sida. IK Akele söker nya tränare för att kunna utöka vår verksamhet. På vilket sätt en tränare engagerar sig är väldigt olika. Allt från några träningar per år till att vara aktiv tränare 3-4 gånger i veckan är möjligt. Ett stort intresse för löpning och barns utveckling är det viktigaste. Inga krav finns på att du tidigare varit ledare. Vi söker tränare med olika syn på idrottande då barn och ungdomars drivkrafter för att träna skiljer sig mycket åt. 

När du anmäler intresse för att leda/assistera så kommer du bli kontaktad av en av våra tränare. Vi frågar först vad du har för tidigare erfarenheter av löpning och ledarskap och på vilket sätt du vill engagera dig. Du får också information om Akeles syn på träning.

Är du ny i en roll som ledare så får du möjlighet att först vara med på träningarna som assisterande tränare. Du lär då känna nuvarande tränare och de aktiva barnen. Du får också en inblick i hur vi planerar och genomför träningar för olika åldrar. Känner du att du trivs bra som assisterande coach så kan du fortsätta vara det.

Det finns också möjlighet att ta mer ansvar och själv leda träningspass. Du får då en introduktion till tränaruppdraget av en erfaren tränare. Efter det så bör du så fort som möjligt försöka utbilda dig via friidrottsförbundet. IK Akele erbjuder dig då att gå ledarutbildning kostnadsfritt. Det finns olika utbildningar att välja på men de brukar oftast pågå under två helger.

Sen 2021 så har Akele ett ekonomiskt stöd till barn och ungdomstränare. Du får milersättning för de resor du gör till träningarna. Extra ekonomisk ersättning finns också när du leder en grupp själv. Har du genomfört ledarutbildning så ökar din ersättning. För de tränare som tar stort ansvar för många aktiva så finns också en extra ersättning för det administrativa arbetet som då tillkommer.

IK Akele strävar mot att ha många ledare för att arbetsbelastningen inte ska bli för stor. Det är också bra att vara flera så att man kan genomföra träningarna trots att en tränare blir sjuk. Det bästa är att jobba tillsammans 2-4 personer. Tränarna kan då utveckla verksamheten tillsammans.

Beskriv kortfattat vem du är och varför du vill engagera dig.