Akele GP

Akele GP är ett försök med en ny poängcup där vi valt ut ett antal lokala tävlingar som ingår i GP-tävlingen. Akeleresultaten från tävlingarna räknas om med en åldersfaktor och vi får då en ny resultatlista där såväl ungdomar som seniorer och veteraner tävlar mot varandra.

Regelverk:
• 10-25 tävlingstillfällen, där de 12 bästa loppen räknas enligt WMA (Wawa) tabell.
• Deltagande kräver medlemskap.
• Anmäld i klubbens namn.
• Poängberäkningen är lika för alla lopp med undantag för:
- DM tävling som ger 7 extra poäng
- Flitigt deltagande där 10 tävlingar ger 10P, 12 ytterligare 8P
- Deltagande i alla tävlingar ger 150P
1:a 25P, 2:a 20P, 3:e 15P, 4:e 12P, 5:e 9P, 6:e 7P och övriga fullföljande 5P.
• Vid lika poäng vid årets slut avgör flest antal 1:a placeringar, sedan 2:a placeringar o.s.v.

 

Tävlingar
IKM 2000 m
IKM 800 m
IKM 1500 m
IKM 3000 m
KM 800 m
KM 1500 m
KM 3000 m
KM 5000 m
KM 10000 m
DM/VDM 800 m
DM/VDM 1500 m
DM/VDM 5000 m
Vretaloppet 15 km
Vretaloppet 7,5 km
Kisa Stadslopp 5 km
Norrköpings stadslopp 10 km
XC-race 10,5 km
Höstmilen 10,6 km
Bysjöloppet 11 km
Höstmilen 5,2 km (14-15 år, motion)
Bysjöloppet 5 km (-16 år, motion)