Datum för inne-KM finns på hemsidan

Alla datum för årets KM inomhus finns nu dels i listan över Aktiviteter och dels under Arrangemang