Medlemsavgift 2020

På vårt årsmöte den 1 februari beslutades medlemsavgifterna för 2020. De är likadana som ifjol:

Enskild medlem (vuxen): 250 kr
Enskild medlem (ungdom upp till 18 år): 150 kr
Familjemedlemsskap: 450 kr
Stödmedlem: 100 kr

Läs mer om medlemsvillkor och förmåner på http://akele.se/node/74

Betala till IK Akele plusgiro 23 59 31-3. Ange ”Medlemsavgift 2020” och ditt/era namn. Betala gärna omgående, dock senast 31 mars. 

Om du inte betalat senast i slutet av mars kommer du inte längre kunna logga in på medlemssidorna på akele.se från och med april månad.