Medlemsavgift 2019

På vårt årsmöte den 9 februari beslutades medlemsavgifterna för 2019. De är likadana som ifjol:

Enskild medlem (vuxen): 250 kr
Enskild medlem (ungdom upp till 18 år): 150 kr
Familjemedlemsskap: 450 kr
Stödmedlem: 100 kr

Läs mer om medlemsvillkor och förmåner på http://akele.se/node/74

Betala till IK Akele plusgiro 23 59 31-3. Ange ”Medlemsavgift 2019” och ditt/era namn. Betala gärna omgående, dock senast 31 mars. 

Om du inte vill vara medlem längre är vi tacksamma för att du hör av dig och meddelar det. Om du inte betalat senast i slutet av mars kommer du inte längre kunna logga in på medlemssidorna från och med april månad.