Möjlighet att ansöka om elitidrottsförsäkring

En elitsatsning innebär att kroppen utsätts för stora påfrestningar. Många drabbas för eller senare av skador och att komma tillbaka kan vara påfrestande samt dyrt. Genom att erbjuda en elitidrottsförsäkring vill vi stödja våra medlemmar som genomför en elitsatsning eller satsar för att nå eliten i löpning.  Försäkringen ger dig möjlighet till snabb och effektiv hjälp av läkare och sjukgymnast.

Alla detaljer finns under medlemssidorna (meny Medlemsidor-Elitidrottsförsäkring).